اطاق 2 – سه دری

این اطاق برای خودش ارج خاصی دارد زیرا گل سرسبد خانه برای زندگی زمستانه است , اطاقی است به وسعت 18 مترمربع که ما, بواسطه فرم اجرا و سه در زیبا که در ضلع جنوب آن واقع شده است آنرا سه دری مینامیم . در سه دری برای شما دو نشیمن راحت نهاده ایم تا با باز کردن در ها چشم هایتان با منظره زیبای نمای جنوبی گره خورده و در زیر نورهای رنگی اطاق از گرمای آن مست شود .
فارسی