اطاق 5 – شاه نشین

این اطاق بزرگترین اطاق در این طبقه است که بالغ بر 21 مترمربع وسعت دارد و مجلل ترین اطاق پاییزه و بهاره است , وجود پنج پنجره ی رو به حیاط و استقرارش در جنوبی ترین فضای خانه باعث شده که از قدیم نام شاه نشین را با خود به یدک بکشد لذا ما نیز از افتخاراتش کم نکردین و بنام نامی شاه نشین میخوانیمش . همه چیزش خاص شان خودش است از مقرنس کاری روی طاقچه گرفته تا یزدی بندی بی بدیلش در طاق و گچبری های روی پنجره های خشتی که ترکیب فوق العاده ای از شیشه های رنگی و بازی بی بدیل نور را به شما هدیه میدهد .
فارسی