اطاق 6 – دنج

شاید دنج ترین اطاق این بنا گوشواره ای ساکت و آرام است که 12 مترمربع وسعت دارد و در جنوب شرقی واقع شده , مکانی است آرام و ساکت برای یک خواب خوب , هیچ گذری به فضای بیرون ندارد بنابراین بسیار ساکن و بدور از قیل و قال خانه است . سقفی ساده و طاق هایی زیبا دارد و برای تمرکز ایده آل است . دنج بودنش را به فال نیک گرفته و نامش را دنج گذاشتیم باشد که آرامش کویری آن ارزانی شما باشد .
فارسی