این اطاق کوچک با مساحتی حدود ۱۰ متر مربع یکی از هشت اطاق گوشواره این بناست که در شمال شرقی بنا واقع است . شاید به جرات بتوان گفت که سحرخیز ترین فضا در بین اطاق های این بناست لذا ما اسمش را بامداد گذاشتیم زیرا قبل هر چیز این اشعه خورش

    ید است که به شما نوید صبح را میدهد و روزتان را با نوازش آن آغاز خواهید کرد .

    فارسی